Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum

Amsterdam Science Park

 

Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

De Stichting Beheer WCW is opgericht in 1984 met als doel: het beheer en het onderhoud met betrekking tot de terreinen en opstallen, zich bevindend in het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, alsmede de exploitatie van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de gebruikers van die opstallen en terreinen en het verrichten van al hetgeen, direct of indirect, aan dit doel dienstbaar kan zijn.

Het WCW-terrein, ingesloten tussen de MacGillavrylaan, de Oosterringdijk en het Science Park, is volledig in eigendom van NWO en maakt deel uit van het Science Park Amsterdam. De Stichting heeft de volgende participanten:

*        de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

*        de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

*        het NWO-I instituut AMOLF

*        het NWO-I instituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

*        het NWO-I instituut Nikhef

*        de Coöperatie SURF (SURF)

*        de Universiteit van Amsterdam, Faculteit NWI (UvA)

*        het Amsterdam University College (AUC)

*        het datacenter Digital Realty (DLR)

*        het bedrijfsverzamelgebouw Matrix Innovation Centre VII (MatrixIC)

De Stichting beheert namens haar participanten de volgende portefeuilles: terreinbeheer, parkeren, bewaking en beveiliging, energie-inkoop en –distributie, ondergrondse infrastructuur, onderhoud ketelhuis, milieuvergunning, restaurant en colloquiumzalen, toegangscontrole en afvalafvoer.

Het beheer wordt verzorgd door de WCW Parkmanagement organisatie (PMO). Als parkmanager is Chris Boer verantwoordelijk voor PMO en de uitvoering van haar taken. PMO is gehuisvest in het gebouw van CWI (kamer L022). PMO is bereikbaar via telefoonnummer 020-5926006 (intern 6006), via email: info@wcw.nl.

De Stichting coördineert in samenwerking met het Projectbureau NWO de inbreng in de gezamenlijk met de UvA en de Gemeente Amsterdam geïnitieerde ontwikkelingen van het Science Park.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting bestaat uit:

*        Paula van Tijn, AMOLF = voorzitter

*        Arjen van Rijn, Nikhef = vice-voorzitter

*        Dick Broekhuis, CWI = penningmeester

*        Audrey Visscher, SURF = lid

*        Thijs van den Berg, UvA/AUC = lid

*        Margriet van Tuyll, Digital Realty = lid

*        Erik Daamen, Digital Realty = lid

*        Ivo Sweep, MatrixIC = lid