Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

Amsterdam Science Park

 

Over ons

Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

De Stichting Beheer WCW is opgericht in 1984 met als doel: het beheer en het onderhoud met betrekking tot de terreinen en opstallen, zich bevindend in het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, alsmede de exploitatie van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de gebruikers van die opstallen en terreinen en het verrichten van al hetgeen, direct of indirect, aan dit doel dienstbaar kan zijn.

Het WCW-terrein, ingesloten tussen de MacGillavrylaan, de Oosterringdijk en het Science Park, is volledig in eigendom van NWO en maakt deel uit van het Science Park Amsterdam. De Stichting heeft de volgende participanten:

*        de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

*        de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

*        het FOM instituut AMOLF

*        het FOM instituut Nikhef

*        de Stichting Centrum Wiskunde & Informatie (CWI)

*        de Stichting SURF (SURF)

*        de Universiteit van Amsterdam (UvA), FNWI

*        het Amsterdam University College (AUC)

*       Interxion

*        het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)


De Stichting beheert namens haar participanten de volgende portefeuilles: terreinbeheer, parkeren, bewaking en beveiliging, energie-inkoop en –distributie, ondergrondse infrastructuur, onderhoud ketelhuis, milieuvergunning, restaurant en colloquiumzalen, local area network.

Het beheer wordt verzorgd door de WCW Parkmanagement organisatie (PMO). Als parkmanager is Edwin Richmond verantwoordelijk voor PMO en de uitvoering van haar taken. PMO is gehuisvest in de nieuwe vleugel van CWI (kamer L032 en L033). PMO is bereikbaar via telefoonnummer 020-5926006 (intern 6006), via email: info@wcw.nl.

De Stichting coördineert in samenwerking met het Projectbureau NWO de inbreng in de gezamenlijk met de UvA en de Gemeente Amsterdam geïnitieerde ontwikkelingen van het Science Park.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting bestaat uit:

*        Dick Broekhuis, Stichting CWI = voorzitter

*        Peter Michielse, Stichting SURF = lid

*         Paula van Tijn , AMOLF = lid

*        Arjen van Rijn, Nikhef = vice-voorzitter

*        Thijs van den Berg, UvA/AUC = lid

*        M. Fretz, ARCNL = lid

*        Dirk van de Geer = lid